DIAMANTE FANCY YELLOW ROUND GIA CT:1.73

2205282684

DIAMANTE FANCY YELLOW ROUND GIA CT:1.73